Typy akcií:

  • firemné akcie: výročia spoločností, VIP eventy, tématické eventy, recepcie, otváranie sídla, tlačové konferencie, kongresy, semináre, výstavy, workshopy, charitatívne akcie, teambuilding, Family day...

  Návrh komplet akcie na kľúč:

  • návrh umeleckých programov rôznych štýlov a žánrov
  • zabezečenie akejkoľvek časti eventu (program, technika, výzdoba, catering, stany, reklama, pozvánky....)
  • podrobný scenár akcie...

    Zabezpečenie priestoru:

  • výber najvhodnejšieho miesta pre uskutočnenie Vašej akcie
  • dopravu na rôznych dopravných prostriedkoch (napr. luxusnú limuzínu alebo aj helikoptéru...)
  • ubytovanie, dopravu pre zúčastnených